Was enkel de elite geletterd tijdens de late middeleeuwen? Anders dan je misschien zou verwachten, is er veel documentatie over leken uit de midden- en lagere klassen die geletterd waren en die één of meer religieuze boeken bezaten. De Nederlandse dr. Margriet Hoogvliet (RU Groningen) is gespecialiseerd in leescultuur in premodern Europa. Samen met prof. dr. Sabrina Corbellini deed ze onderzoek naar de religieuze leescultuur bij leken in de late middeleeuwen en de vroege zestiende eeuw. Tijdens deze Miraeuslezing hoor je meer over hun onderzoek. Zo wordt duidelijk dat volkstalige teksten over de taalgrenzen heen werden bewerkt en gelezen.

Locatie:

Cultuurbibliotheek
Sint-Lodewijkscollege
Magdalenastraat 30
8200 Sint-Andries

 


AantalEenheidsprijsPrijs
Standaard

€5 te betalen aan de deur

€ 0,00€ 0,00
Vrienden Biekorfbibliotheek, leerkrachten Sint-Lodewijkscollege en leden Cultuurbibliotheek

€3 aan de deur te betalen

€ 0,00€ 0,00

Totaal

€ 0,00